VERS - Neked írom...

BDSM Fórum » VERS - Neked írom...

#43952 | 9 órája
Férfi sorsa


A nő. Igaz. És én sem tagadom,
De ez a sors nagyon elágazik.
Közel, távol, mélységbe, magasságba
Szertefuttatja gyökérszálait.
Fülledt közelen, szellős messzeségen,
Bús mélységen, zord magasságon át:
Mindenki úgy, ahogy neki kimérték,
Ragadja meg a sorsa fonalát.

Az egyik fonál Lédához vezet:
Tűz, vér, piros kéj, fekete halál.
A másik végén szemérmes leányka,
Aranyhajú jövendő anyja áll.

Kerül, fordul a harmadik fonál,
S végül csak a hiú Évához ér,
Akivel csupán játszani lehet,
S aki játszik a játék kedviér'.
Futnak még száz irányba fonalak,
Minden fonál végén egy nőalak,
S mintha mind egy sors változata lenne.

De én rejtettebb kútfőre akadtam,
Szerelem útját hogy elhagyogattam:
Én, én a Testvért fedeztem fel benne.

Reményik Sándor
#43864 | 1 napja
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/levegot.htm

LEVEGŐT!
Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott
hazafelé menet?
A gyepre éppen langy sötétség szállott,
mint bársony-permeteg
és lábom alatt álmatlan forogtak,
ütött gyermekként csendesen morogtak
a sovány levelek.
Fürkészve, körben guggoltak a bokrok
a város peremén.
Az őszi szél köztük vigyázva botlott.
A hűvös televény
a lámpák felé lesett gyanakvóan;
vadkácsa riadt hápogva a tóban,
amerre mentem én.

Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti,
e táj oly elhagyott.
S im váratlan előbukkant egy férfi,
de tovább baktatott.
Utána néztem. Kifoszthatna engem,
hisz védekezni nincsen semmi kedvem,
mig nyomorult vagyok.

Számon tarthatják, mit telefonoztam
s mikor, miért, kinek.
Aktákba irják, miről álmodoztam
s azt is, ki érti meg.
És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
előkotorni azt a kartotékot,
mely jogom sérti meg.

És az országban a törékeny falvak
- anyám ott született -
az eleven jog fájáról lehulltak,
mint itt e levelek
s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse,
mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse
s elporlik, szétpereg.

Óh, én nem igy képzeltem el a rendet.
Lelkem nem ily honos.
Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,
aki alattomos.
Sem népet, amely retteg, hogyha választ,
szemét lesütve fontol sanda választ
és vidul, ha toroz.

Én nem ilyennek képzeltem a rendet.
Pedig hát engemet
sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek,
mint apró gyermeket,
ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.
Én tudtam - messze anyám, rokonom van,
ezek idegenek.

Felnőttem már. Szaporodik fogamban
az idegen anyag,
mint szivemben a halál. De jogom van
és lélek vagy agyag
még nem vagyok s nem oly becses az irhám,
hogy érett fővel szótlanul kibirnám,
ha nem vagyok szabad!

Az én vezérem bensőmből vezérel!
Emberek, nem vadak -
elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel,
nem kartoték-adat.
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!

1935. november 21. József Attila
#43828 | 3 napja
J.A, a) magányban önmagam várom, önmagam becsülöm, szerepek mögé engedem önmagam, ne csak a szerep, a benső is otthon legyen a hajlékban. b) az alig titkolt vonzalom önmaga neme iránt. c) az alig titkolt vágy barát jelenléte iránt d) a nyomor látja vendégül, aki vele azonos e) a csintalan gyöngédség elég, ha vendégül látja...
Hegedűs Géza írta. Őbenne egyesült, magába olvasztotta a teljes addigi magyar költészetet. Kitárulkozott, és megmutatta önmagát a lelkén át.
#43827 | 4 napja
Akarnok világ


Akarnok világ, hagyd,
Hadd menjek utamon!
Az úton, amit választottam,
S nem, ami kiválasztatott.

Ha nem hagyod,
sodródom csupán...
Szeretni sem tudok úgy,
Sorsommá lesz a magány.
#43826 | 4 napja
Kopogtatás nélkül

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
de gondold jól meg,
szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt a zizegő szalma.
A kancsóba friss vizet hozok be néked,
cipődet, mielőtt elmégy, letörlöm,
itt nem zavar bennünket senki,
görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod.
Nagy csönd a csönd, néked is szólok,
ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek,
melegben levethetsz nyakkendőt, gallért,
ha éhes vagy, tiszta papirt kapsz tányérul, amikor akad más is,
hanem akkor hagyj nékem is, én is örökké éhes vagyok.
Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
de gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél.
#43819 | 4 napja
https://youtu.be/5hLlHoedczk
#43718 | 03. 12. 20:09
emigráns lelkem, nomád, hontalan,
barátom nincs, sem gazdag, sem gondtalan,
hátamra vettem bűneim: hasztalan,
nem bocsátottam meg nekem, oldatlan

kötelékeimet Nap és Hold szövi,
vágyaimat jó szándék összetöri,
csak ami gonosz bennem, kap felmentést,
jóságom hoz örökös menekülést,

bevándorló vagyok csak éntestemben,
határok nélkül soha nem szerettem,
csontom, húsom voltak ócska gátjaim,
vén szememben pislákoltak lángjaim,

nem vagyok rest elszakadni magamtól,
fűben hagyott szamuráj kardomtól,
nem voltam itt, s nem leszek itt sohasem,
szellem vagyok, örök lélek s becstelen
#43497 | 03. 06. 17:00
- József Attila -

NAGYON FÁJ
Kivül-belől
leselkedő halál elől
(mint lukba megriadt egérke)
amíg hevülsz,
az asszonyhoz ugy menekülsz,
hogy óvjon karja, öle, térde.

Nemcsak a lágy,
meleg öl csal, nemcsak a vágy,
de odataszit a muszáj is -

ezért ölel
minden, ami asszonyra lel,
mig el nem fehérül a száj is.

Kettős teher
s kettős kincs, hogy szeretni kell.
Ki szeret s párra nem találhat,

oly hontalan,
mint amilyen gyámoltalan
a szükségét végző vadállat.

Nincsen egyéb
menedékünk; a kés hegyét
bár anyádnak szegezd, te bátor!

És lásd, akadt
nő, ki érti e szavakat,
de mégis ellökött magától.

Nincsen helyem
így, élők közt. Zúg a fejem,
gondom s fájdalmam kicifrázva;

mint a gyerek
kezében a csörgő csereg,
ha magára hagyottan rázza.

Mit kellene
tenni érte és ellene?
Nem szégyenlem, ha kitalálom,

hisz kitaszit
a világ így is olyat, akit
kábít a nap, rettent az álom.

A kultura
ugy hull le rólam, mint ruha
másról a boldog szerelemben -

de az hol áll,
hogy nézze, mint dobál halál
s még egyedül kelljen szenvednem?

A csecsemő
is szenvedi, ha szül a nő.
Páros kínt enyhíthet alázat.

De énnekem
pénzt hoz fájdalmas énekem
s hozzám szegődik a gyalázat.

Segítsetek!
Ti kisfiuk, a szemetek
pattanjon meg ott, ő ahol jár.

Ártatlanok,
csizmák alatt sikongjatok
és mondjátok neki: Nagyon fáj.

Ti hű ebek,
kerék alá kerüljetek
s ugassátok neki: Nagyon fáj.

Nők, terhetek
viselők, elvetéljetek
és sirjátok neki: Nagyon fáj.

Ép emberek,
bukjatok, összetörjetek
s motyogjátok neki: Nagyon fáj.

Ti férfiak,
egymást megtépve nő miatt,
ne hallgassátok el: Nagyon fáj.

Lovak, bikák,
kiket, hogy húzzatok igát,
herélnek, rijjátok: Nagyon fáj.

Néma halak,
horgot kapjatok jég alatt
és tátogjatok rá: Nagyon fáj.

Elevenek,
minden, mi kíntól megremeg,
égjen, hol laktok, kert, vadon táj -

s ágya körül,
üszkösen, ha elszenderül,
vakogjatok velem: Nagyon fáj.

Hallja, mig él.
Azt tagadta meg, amit ér.
Elvonta puszta kénye végett

kivül-belől
menekülő élő elől
a legutolsó menedéket.

1936. október-november
#42758 | 01. 22. 19:44
Poe Hollója, Christopher Lee előadásában. Erősen hubaszdmeg kategória nálam.
https://youtu.be/BefliMlEzZ8
#42677 | 01. 19. 20:22
Rule Segment - Fancy1 - 40px.svg
Q1Q2Q3C

So are you to my thoughts as food to life,
Or as sweet-season’d showers are to the ground;
And for the peace of you I hold such strife
As ’twixt a miser and his wealth is found;
Now proud as an enjoyer, and anon
Doubting the filching age will steal his treasure;
Now counting best to be with you alone,
Then better’d that the world may see my pleasure:
Sometime all full with feasting on your sight,
And by and by clean starved for a look;
Possessing or pursuing no delight,
Save what is had or must from you be took.
Thus do I pine and surfeit day by day,
Or gluttoning on all, or all away.

—William Shakespeare
#42579 | 01. 16. 09:15
Gyöngyszemek

A percek lassan peregnek,
mint apró gyöngyszemek.
Nézem fényét gyönyörű szemednek.
Szemeidben vágyak tüze
Mi valahová messze űzne.

Űzött vad vágyak sodornak
S nem állják utad, csak
Mit magadnak állítasz.
Szemeidbe nézve önmagam látom
Ki hajlik egy vékony cérnaszálon.

Cérnára fűzve az apró gyöngyök
Az úton, mint buktató göröngyök.
Tó szélén megpihenve vándor lelkem
Annak vizében tükröm keresem
Tükrömben a Te szemeid lelem.

Huncut kacsintása szép szemednek,
Üveg tó tükrében csendben pihenve,
Nézem szemeid s lelkem énekel.
Mint színes apró gyöngyszemek,
Úttalan utakon kezeim fogva kísérnek.

2015. 08. 07.
#41348 | 2017. 11. 07. 19:38
LXXI
Hogyha meghalok, ne tovább, ne gyászolj,
Csak míg hallod a zord harang szavát,
Mely széthírleli, hogy e rút világból
Legrútabb férgek közé szöktem át;
Sőt, ha versem olvasod, ne idézd
Írója kezét: szívem úgy szeret,
Hogy édes agyadnak a feledést
Kívánja sajgó emlékem helyett.
Vagy ha (mégis) látod írásomat,
Mikor engem a föld már elkever,
Ne mond ki szegény nevemet se: hadd
Haljon szerelmed halálommal el;
Mert a bölcs világ átlát szíveden,
S bár meghaltam, gúnyolni fog velem.


Shakespeare
#41199 | 2017. 10. 27. 20:14
... elnézem... :) (neked)
#41198 | 2017. 10. 27. 20:12
" Semmi nem / menthet meg / csak az / írás."

Bukowski

Elnézést! UV.
#41197 | 2017. 10. 27. 20:05
... Már réges-rég ráeszmélt... :) (Régi lecke...)
#41196 | 2017. 10. 27. 20:03
Sötét oldal című vers. :)

Dr. Jekyll hamar ráébred saját kettősségének tudatára. :)
#41194 | 2017. 10. 27. 19:45
A KIVÁLASZTOTT
.
Estélyiben már a "Sötét Erők".
A nappali "kemény" munkájuk
után, rajtam szórakoznak...
Undorító bálba invitálnak...
"Én" volnék a díszvendég.
.
Látják gyenge vagyok, ezért
kínálgatnak jobbról-balról...
Portékáikkal elmémbe vájnak.
Kivihognak, marcangolnak...
nem hagynak meg normálisnak.
.
Itt van Louis, itt van "Cyphre".
És "Mr.Hyde" is itt van. A zene
is tőlük van, a fejemben szól.
Nevetnek rajtam csak nevetnek.
a holnapomat írják a nevemben.
#41153 | 2017. 10. 26. 18:13
PÉLDAKÉPEIM
.
Elhagytam startvonalam,
Vajon újra hibázom?
Elhagytam álomvilágom,
"Kapaszkodókat" keresek.
Szárnyaimat kitárom...
.
Imhol egy ember... szemei
tükrében magamat látom...
Nem... Tévedek, hibázok...
Mint vadállat-szörny, az
arcomba kiáltott... trágárt.
.
Imhol egy másik... nem szól,
nem szólok... Szemeit nézem,
ragyog... tovább nézem...
tekintete elhomályosul, s
valamit gagyog... morog...
vicsorog...
.
A harmadik valaki, magabiztost
beszél... emberek között, nagy
titulusú "vezér"... Hajszolom
kegyeit, keresem minduntalan...
de az illető rám sem hederít...
.
Nézem az emberek tekintetét...
és én nem szólok szavakat...
Arcokat látok, és való arcokon
álarcokat... sok-sok sötét
személyt, aki alig él és remél...
"A szemetet összefújja a szél"...
#41146 | 2017. 10. 25. 22:17
MÚLT IDŐ
.
Tanítgatott
Játszadozott
Nyomot hagyott
Szerelmet adott
Szárnyra kapott
Rám mosolygott
Nem búcsúzott
Csapot-papot
itt hagyott
.
#41127 | 2017. 10. 25. 14:12
KUNDALINI
.
Hol a "fehér madarak szállnak", gondolataikkal, tetteikkel
messze és magasba "szállnak"... "fekete madarakat" látnak...
Hol a "fekete madarak szálnak", gondolataikkal, tetteikkel
messze és alá "szállnak"... "fehér madarakat"látnak...
Látnak- látnak... örvény- indulatok vérködébe vájnak...
majd az indulatok tettekké válnak... tettek karmaiban
tűzmadárrá válnak...
#41119 | 2017. 10. 23. 22:50
2. nekifutás

A "Tiszta Vászon"
.
Gyönyörű vagy!...
tiszta szívemből
összemocskolnálak
"Te Dög"
.
.
Kenek rád, egy kis
zöldet...
rád képzelem szívem
szerelmét, a Földet
.
Kenek rád egy kis
kéket...
Rád képzelek most
sok-sok szépet...
.
Kenek rád, egy kis
pirosat...
Látok rajtad már
megannyi csinosat
.
Ó, szerelmem... már
nem is vagy olyan
tiszta, jellemem sok
"mocskát" arcod issza
.
.
Bocsásd meg!
.
#41115 | 2017. 10. 23. 21:16
A "Tiszta Vászon"
.
Gyönyörű vagy !...
tiszta szívemből
összemocskolnálak
"te dög"
.
.
Kenek rád, egy kis
zöldet ...
rád képzelem szívem
szerelmét, a földet
.
Kenek rád egy kis
kéket ...
Rád képzelek most
sok-sok szépet ...
.
Kenek rád, egy kis
pirosat ...
Látok rajtad már
megannyi csinosat
.
Ó szerelmem ... már
nem is vagy olyan
tiszta, szívem sok
"mocskát"arcod issza
.
.
Bocsájts meg !
.
#41113 | 2017. 10. 23. 20:49
(2. nekifutás, feljavított változat)

Gondolatom/Én:
.
-Megkörnyékeznélek...
-Megkérnélek...
-Felöltöztetnélek...
-Felizgatnálak...
-Meghallgatnálak...
-Kiszolgálnálak...
-Kényeztetnélek...
-Magasztalnálak...
-Megértenélek...
-Ha úgy akarod,
Elengednélek...
.
-Neked írom... "Én"...

(De csak ha számomra
potenciális nő vagy:)
#41094 | 2017. 10. 23. 16:19
Gondolatom/Én:
.
"Ki minek gondol, az vagyok annak…
Mért gondolsz különc rokontalannak?
Jelet látsz gyűlni a homlokomra:
Te vagy magad, ki e jelet vonja.

S vigyázz, hogy fénybe vagy árnyba játszik,
Mert fénye-árnya terád sugárzik.
Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról:
Rajtam látsz törvényt saját magadról.

Okosnak nézel? Hát bízd magad rám.
Bolondnak nézel? Csörög a sapkám.
Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz;
Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz.

Szemem tavában magadat látod:
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod.
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod:
Szemem tavában magadat látod."
#41072 | 2017. 10. 23. 09:39
Márai Sándor: Mennyből az angyal

MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.

Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

És elmegy sok ember előtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.

Mert Ő sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.

És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
mennyből az angyal

New York, 1956.
#40983 | 2017. 10. 15. 07:37
Hangyási Mihály
Öld meg a szerelmet
Te igaz vagy? Lélegzel?
Lehet...
Talán kósza szél a betonon?
Én nem tudom. Csak hallgatom.
Esetleg parázs a cigaretta végén?
De várj. Üvölts, jelezd, ha fáj.
Én ki vagyok?
Ki lehet az, aki keresi önmagát?
Egy szörny? Netán sejtek halmaza?
S szól és szólok én:
Az éj csendes, csak a magány moccan.
Ág helyett csak a lélek roppan.
De nem, nem ad kegyelmet...
Hallgasd csak, mit súg az eső...
Öld meg a szerelmet.
#40928 | 2017. 10. 11. 07:32
..( Mester Shibari)..

Hittel Teli

Vagyok.
Hogy kinek?
Ha félted szíved,
ha nem látsz tisztán,
vért iszol ritkán,
belém rúgsz.
Félted neved,
én sosem fogom majd kezed.

Ha nem szólsz hozzám,
némán hallgatok,
ha nem kérsz tőlem,
biz én nem adhatok.
Adjon neked az,
kitől mindent elvettél!
Életet,
szerelmet,
pénzt,
vagy éppen kinevettél.

Ha dühös vagy másra,
én is az leszek!
Fehér ruhát ne végy,
sötétben nem leplezed.
Mindenhol én vagyok,
minden embertársban,
virágokban,
fákban,
veled lesznek bátran.

Hol madarak zengik énekem,
egy darabkám benned él,
hívogat,
üzenik fontos vagy nekem.
Ha hit van benned,
szárnyaim nyújtom feléd,
boldogságot,
gyógyulást,
szívem tesz majd eléd.

Nem lesz majd!
Ki bánthatna téged,
égiek hada vigyáz reád,
göröngyös utadra téved.
Ne szomorkodj kérlek,
hisz mindennek oka van,
ha sérülnél,
vagy bánatos vagy,
itt minden léleknek dolga van.

Igen lesznek!
Kik elárulnak majd téged,
megaláznak,
meggyötörnek,
megölik majd lényed.
Te eljössz hozzám,
megfürdünk majd ketten,
új utad lesz,
reményekkel teli,
s örökre itt leszel már bennem.
#40927 | 2017. 10. 11. 07:27
BIZALOM MINDENEK FELETT
Mester Shibari

Két szív,
megsebzett szív találkozik,
éjszaka leple alatt,
valami megváltozik.
Megváltozik,
meghal.
Újjáéled,
szárnyait tárja,
még gyógyulnom kell,
álmai szerelmét látja.
Látta.
Oly szép volt minden,
e világban talán ilyen nincsen.
Mesehősök lettünk e romlott világban,
előtted legféltettebb titkaim kitártam.

A bizalomnak ára van,
örökké élünk,
szárnya van.
Vagy egymagunk járjuk ismét,
poklok poklát,
bocsánatért esedezve,
könnyes szemmel,
térdre rogyva,
megbetegedve.
Feltétlen bizalom.
Nagy szavak.
Megrögzött álmok,
hitetlenek,
farizeusok,
mondjátok hát mire vártok.
Megölitek azt,
ki szívét kitárta,
majd egyszer meghalt,
esély több nem lesz,
várhatjátok hiába.

Bizalom.
Te sok színben pompázó égi jelenség,
mondd mit vétettem,
kést döfsz belém,
ezt nem értem.
Hittem benned,
majd elárultál,
hármat kurjantott kakas,
nagyot bámultál.
Ismerlek.
Sokkal jobban,
mint saját magad,
mégis elkövetted,
megöltél,
talán szerelmünk csak álom marad.
#40863 | 2017. 10. 09. 04:40
Létem ha végleg lemerűlt,
ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantú mezővé a szikla-
csípőket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verőereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerűlt,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!
#40614 | 2017. 10. 02. 21:14
Várakozás

Várok reád. A vágy epeszt.
Te jössz, te jössz. Hallottam ezt.
Te vagy. Hisz ösmerem e neszt.
Nem, bús szívem, kora öröm.
Csupán az őszi szél gonosz
játékát űzi, az motoz
a könnyű bambusz-függönyön.