Barátok közt baráti kör

BDSM Blogok » Blog - RisleyAddix » Barátok közt baráti kör
01. 13. 17:08 | Megjelent: 108x
Van egy hely, ahol a kétsoros az új Örkény, ahol a gyakori = 90%, ahol senki sem pletykál és személyeskedik, ez az szám mégis magasabb a gyakori abszolút értékénél.

Az önámítás nem egy hálás téma, ezért nem is fogok róla hosszan beszélni. Létezik önpecsapás és közösségi/társadalmi önbecsapás. Előbbit az ember saját maga követi el, utóbbihoz viszont egy csoport is szükséges. Példéául, amikor a DVSC szurkolói keménymagja azzal hitegeti magát, hogy csak azért nem jutnak be évek óta a BL-be, mert a bíróknak a jó ku...kurta farkát!

Ezen a helyen szerintem nem több és nem kevesebb a hazugság, mint a magyar társadalom egészében, viszont jól leképezi hazánk népességének mentalitásának rétégeit. Értem én, hogy a dupla birtokos szerkezet is idegesítő, meg az is, ha valaki olvas, sőt idézni is mer, és mindezt nem a net egyik bugyrából lopva teszi; sőt az még bosszantóbb, ha szerzőt és oldalszámot is ki meri tenni, hogy vinné el a copper cocked owl!

De valójában ez mind tévedés, hiszen igazából ez a hely a Magyar Tudós Klub (MTK) Baráti köre, ahová csak kikapcsolódni jár mindenki. Az idegsebész, a kvantumfizikus, a reumatológus főorvos, az ügyvéd, a bíró, a vezérigazgató, és a DVSC háromdiplomás, öt nyelven beszélő edzője, a Tibi.

Az a fura csak ebben, hogy nagyon ritkán látni, hogy az MTK tagjai megvillantanák, hogy tudnak emelkedetten, kulturáltan diskurálni, értően olvasni, és nem csak a Barátok közt színvonalán ülő beszélgetéseket folytatni, illetve -csak- az ilyent tartalmakat nagyra méltatni.

Mielőtt félreértés esnék, én nem 90%-ozok, és nem állítom, hogy itt minden ilyen; ahogy eddig többszáz alkalommal, most is egy jelenségről beszélek. A fő problémám azonban az, hogy sokan nem veszik észre, hogy a hal nem a fejétől bűzlik, hanem az egész hal büdös -például mikor olyanok prédikálnak a személyeskedés ellen, akik saját maguk a személyeskedés bajnokai-, miként azt Karinthy Frigyes is búsan elénk tárta:

" Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, és kiállván a tornác szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon és szólt:

– Hát kit bocsássak el már most, Barabbást, vagy a názáretit?

És akkor ő intett nekik.

És ekkor zúgás támadt, és mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság.

És a sokaság ezt kiáltotta: 'Barabbást!'

És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik ezt kiáltotta: 'A názáretit!'

A Mester pedig halovány lett és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön megismeré mindegyiknek az ő arcát, de e sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak és szájából büdös lé szivárgott és torkából úgy bömbölt rekedten: „Barabbást!”; mintha azt hörögné: „Halál! Halál! Halál!”

Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit és mondá neki: 'Te látod…'

Ő pedig bólintott fejével és csendesen felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg."* - Karinthy Frigyes: Barabbás (részlet)


* 1917. január

Hozzászólások (0)


Még senki nem szólt hozzá a bejegyzéshez.