Idézés

BDSM Blogok » Blog - partyp » Idézés
2018. 03. 13. 16:55 | Megjelent: 95x
Kérem Önt, hogy a ………………………….tárgyú ügyben ügyfélként
200…..év …..hónap …napján …….órakor
szíveskedjen megjelenni a ………………………… közigazgatási hatóság ……………..….., ……………….…… u. …….. sz. ……. emelet ……. ajtó hivatali helyiségében.

Tájékoztatom, hogy az idézésnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ákr.) 48. § (1) bekezdése értelmében köteles eleget tenni.
Ha az idézésnek nem tesz eleget vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik és távolmaradását vagy eltávozását megfelelően nem igazolja, továbbá ha az idézésre önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban jelenik meg, a ket. 48. § (2) bekezdése értelmében eljárási bírsággal sújtható, továbbá az eljárási cselekmények megismétlése miatti többletköltség megfizetésére kötelezhető.
Kelt,……………, 200….. év ……………. hó ……. nap 


P.H.

Azt hiszem megint félre értettem valamit... ( •᷄ὤ•᷅)

Hozzászólások


#278219 | 2018. 03. 14. 07:43
...és mindenkinek aki szereti! :)
#278194 | 2018. 03. 13. 23:17
Azt hittem, ezt a kávéházas lánynak küldöd... :)
#278186 | 2018. 03. 13. 22:41
#metoo?