A Kereszténység és a BDSM

BDSM Fórum » A Kereszténység és a BDSM

#9443 | 2009. 10. 07.
ez volt a véleményem és válaszom. tudom, hogy nem te írtad:)
#9441 | 2009. 10. 07.
grey: Nem én idéztem a mondatot, hanem a cikk fordítója. Az én hozzászólásomban nem szerepel...
#9423 | 2009. 10. 06.
A házasságon kívüli bármilyen viszony házasságtörésnek számít a mai elvek szerint. Ha a házastárs nem tud róla... Amennyiben közös megegyezés alapján történik, akkor persze más a helyzet, bár a konzervatív keresztény szemlélet szerint mindenképpen bujálkodásnak számít! :)
#9422 | 2009. 10. 06.
pruegelknabe: többszöri átolvasás után sem találtam ilyen mondatot:
"Asszonyok alázkodjatok meg szeretőtök/kitartótok/kuncsaftjaitok előtt, mintha az Úr előtt alázkodnátok meg".
#9410 | 2009. 10. 04.
A cikk természetesen csak a házasságon belüli dominancia/szubmisszió problematikájára tér ki. Mi a helyzet azonban a házasságon kívüli, szexuális érintkezést nem tartalmazó (rendszeres vagy alkalmi) s/m kapcsolattal? És azon belül is konkrétan az adott vagy kapott testi fenyítéssel? Vajon házasságtörésnek, bujálkodásnak stb. minősíthető-e a keresztény szemlélet szerint? Úgy gondolom, ennek igen sok aspektusa van, ezért érdekelne minél több résztvevő véleménye.
Üdvözlettel:
Prügelknabe
#9409 | 2009. 10. 04.
Bondage a Kereszténységben,
BDSM a keresztény házasságban

Forrás: http://www.sexinchrist.com

Külön köszönet:

Fordításért, hűséges szolgámnak: Daniel Frank – nak
Az angol linkért Amsodeusnak!

Már régóta vita folyik a keresztény világban arról, hogy az egyházi közösség tagjai létesíthetnek-e BDSM kapcsolatot anélkül, hogy vétkeznének. Habár a BDSM magában foglalhat tényleges megbéklyózást ( megbilincselést, kötözést etc.) és fenyítést ( úgy mint verbális alázás, vagy testi büntetések) a legteljesebben mégis úgy érthető meg, mint egy szimbolikus kapcsolat férj és feleség között a lelki megalázkodás terén, ami egy fontos téma az Új Szövetségben is. A domináns férj és a megalázkodó feleség közti kapcsolat a házasság eszménye az Ephesosiakhoz írott levél alábbi szakasza: 5:22-26 szerint. Hadd magyarázzuk tovább ezt a gondolatmenetet.

Lelki Megalázkodás – A Házasság Eszménye

A legtöbben ismerjük a híres keresztény házasságról alkotott híres bibliai képet:
„ 22.vers: Asszonyok alázkodjatok meg férjeitek előtt, mintha az Úr előtt alázkodnátok meg 23.vers: mert a férj a feleség vezetője, miként Krisztus az egyház vezetője. Ő a test Megváltója. 24.vers: Most ahogy az egyház aláveti magát Krisztusnak, az asszonyoknak is mindenben alá kell magukat vetniük férjüknek. 25.vers: És ti Férjek szeressétek asszonyaitokat, miként Krisztus szerette az egyházat és adta magát érte, 26.vers:, hogy szentté tegye őt megtisztítván a vízben megmosva, a szó által. „ ( Ephesosiakhoz írott levél 5:22-26)
A férj és a feleség, akik úgy döntöttek, hogy közös megegyezéssel belépnek egy Domináns/ szubmisszív kapcsolatba, úgy határoznak, hogy teljesen ennek a parancsnak rendelik alá szexuális életüket, ez egy olyan választás, amely érvényes és becsülendő és lehetséges, hogy mindkettejüknek mély szexuális és lelki beteljesülést fog hozni. A felelősségteljesen gyakorolt BDSM a kiteljesedés egyik eszköze lehet mindkét fél számára egy keresztény házasságban, hiszen ez megengedi nekik, hogy még jobban felfedezzék a lelki és szexuális kapcsolat mögött álló isteni tervet.
Miként megbízunk az Úrban és akaratlagosan alávetjük magunkat, egy asszony, aki megalázkodik a férje előtt, nagy lelki adományt ad át neki és hatalmas szolgálatot tesz mind magának, mind férjének. A kereszténységben a megalázkodás szent dolog. Maga Krisztus is, Istennek Fia megalázkodott az Úr előtt.

„7.vers: Emberi alakjában töltött napjaiban Jézus imákat és könyörgéseket ajánlott fel hangos sírások és könnyek közepette annak, aki képes volt Őt megmenteni a haláltól, és meghallgatatott áhítatos megalázkodás miatt.” ( Zsidókhoz írott levél 5:7)
Amikor Isten azt mondja, rendeld alá magad, úgy érti, rendeld alá magad teljesen, mert magasabb célt szánt nekünk. Amikor Hágár elfutott Sára elől, egy szent hírnök küldte őt vissza gazdáihoz:
„ 9.vers: Ezután az Úrnak angyala mondá neki: vissza kell menned az Úrnődhöz és alá kell vetned magad az ő kegyetlen bánásmódjának.” ( Teremtés: 16:9)
Ami a külső szemlélő számára egy sértő helyzetnek tűnhet, valójában más jelentést hordott; ebben az esetben Hágárnak vissza kellett térnie, hogy beteljesítse szolgálatát Ábrahám házánál.
A BDSM- nek nem feltétlenül kell, hogy kellékei legyenek a korbácsok és a láncok, a fekete bőrszerelések vagy a kínzó eszközök, habár ha ezektől a gerjednek be a résztvevők, akkor nem tudunk olyan okot mondani, amely miatt a keresztények ne használhatnák őket. Semmi bűnös nincs ezekben a tárgyakban. Sőt valójában a keresztény örökség részei. Ahogyan Pál apostol írja a Chorintusiakhoz szóló levelében:
„ 27.vers: Megverem a testem és megalázom azt, hogy amíg másoknak prédikálok, ne váljak magam méltatlanná.” ( Chorintusiakhoz szóló első levél 9:27)
Sok SM eszköz úgy, mint: pálcák, korbácsok, csipeszek, erényövek és a cat’o nine tail,
(rövid, kb. 15 cm-es kilencágú bőrkorbács) nagyon hasonlatosak azon tárgyakhoz, amelyeket a korai keresztény bűnbánók használtak, hogy megkorbácsolják és megtépázzák saját húsukat. Azért tették ezt, hogy alá vessék testüket Krisztusnak, hogy versenyre keljenek, azzal a szenvedéssel, amelyet Krisztus a Kereszten élt át, és hogy lelkileg megtisztítsák magukat és közelebbi kapcsolatba kerüljenek Istennel.
Sokan a számolnak be a BDSM gyakorlói közül arról, hogy átélnek egyfajta lelki egyesülést, amely meghaladja a testi szexualitást.
Annak ellenére, hogy az alábbi gyakori BDSM praktikák, mint: fenekelés, megalázás, trágárság félrevezető benyomásokhoz vezethetnek, ezek mégis egy szerelmi kapcsolaton belül egy magasabb célt szolgálhatnak: még pedig: az érzelmi, szexuális és lelki kötődések erősítését.
Miként, ahogyan megbízunk az Úrban a szubmisszív fél úgy ajánlja fel teljes bizalmát a Domináns partnerének, tudva, hogy a végeredmény felszabadulást és megelégedést fog hozni:
„ 29.vers: Próbára teszi száját, mondván: talán még van remény? 30.vers: Arcát az őt ütő felé fordítja és elfogadja az őt érő gyötrelmeket.” ( Jeremiás siralmai 3:29-30)
Mindazonáltal azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a mindkét fél által elfogadott BDSM kapcsolatok nem károsak, sem testileg vagy lelkileg, sem érzelmileg, főként nem egy keresztény házasságban..
Miként a férjnek kötelessége, hogy megóvja feleségét, ahogyan Krisztus megóvta az egyházat, a férjnek mindig a legjobb akarattal kell bánnia feleségével, szeretnie és tisztelnie kell őt, amennyire csak tudja. Bár, ahogyan látni fogjuk ez nem zárja ki a jól-indokolható és szerető fenyítést.

Szerető Bondage és Fenyítés

A bondage és a fenyítés részei a keresztény lelki hagyományoknak és tükrözik azt, ahogyan egy szerető és mindentudó Isten vezeti az ő követőit és akarata szerint irányítja őket.
„8. vers: Ha az embereket láncra verik és fogva tartják őket a nyomorúságnak kötelén, 9.vers: Isten elmondja nekik, hogy mit tettek és, hogy milyen arrogáns módon vétkeztek. 10. vers: Kitágítja füleiket a javulásra és megparancsolja nekik, hogy tartózkodjanak a bűnös cselekedetektől. 11.vers: Ha Őt szolgálják engedelmesen, életüket jól és boldogságban fogják leélni” ( Jób 36:8-11)
Miként Isten gondoskodik rólunk, a keresztény BDSM-ben a férj úgy kell, hogy törődjön felesége lelki fejlődésével és testi szükségleteivel, a feleségnek pedig alá kell vetnie magát a férj irányításának és beteljesedésének. Ezen okok miatt a férj helyesnek találhatja, hogy megfenyítse feleségét, amennyire szükségnek tartja a szerelem szelleme által vezérelve. Úgy neveli meg őt, ahogyan Isten nevel mindannyiunkat, akik hiszünk benne, és ahogyan olvassuk, a Zsidókhoz írott levelet lehet, hogy rossz érzésünk támad, de rá fogunk jönni, hogy a szenvedés a mi javunkat szolgálja:
„ 5.vers Fiam ne vesd meg a fenyítést, amelyet az Úrtól kapsz, és ne lankadj le, ha Ő szid téged, 6.vers: Mert az Úr megfenyíti azt, akit szeret, és megbüntet mindenkit, akit gyermekéül fogad…A mi javunkért teszi ezt, hogy megosztozhassunk vele az Ő szentségében. 11.vers: Ugyan semmilyen fenyítés nem élvezetes most, hanem fájdalmas később a békesség és az erkölcsösség gyümölcsét fogja teremni azok számára, akik így gyakorlatoztak.” ( Zsidókhoz írott levél: 12:5-11)
Természetesen nem helyeslünk semmilyen nem közös megegyezésen alapuló bántalmazást, vagy kegyetlenkedést. A BDSM nem asszonyverés, vagy otthoni brutalitás. Hatalmas különbség van a között, hogy valakit dühből és kegyetlenségből büntetünk meg a másik személy fölé hatalmasodva, és a között, hogy valakit, hogyha a fenyítés, amely szerelemmel és értelemmel van átitatva, illetve örömmel és akaratlagosan fogadtatik.
Azok, akik részt vesznek a bondage és discipline (fenyítés)-ben ill. a sadomazochizmusban azok ezt szabad akaratukból és közös megegyezés alapján teszik és miként a Domináns/ szubmisszív kapcsolatokban itt is két ember kell a megvalósításhoz.
Annak ellenére, hogy úgy tűnhet, hogy aki a csomókat kötözi és a paskolót a kezében tartja, annál van az összes hatalom, ha a BDSM-et tiszteletteljesen és etikusan gyakorolják, a hatalom megosztódik a két fél között.
A férjnek mindig tisztelnie kell feleségének fájdalom küszöbét és azt, hogy milyen mértékben bírja elviselni a megaláztatásokat, és arra is ügyelnie kell, hogy ne okozzon neki sem testi sem lelki kárt.

Lehet-e egy Férfi Alárendelt a Feleségével Szemben?

Ez egy meglehetősen furcsa kérdés ugyan, viszont annál nagyobb jelentősséggel bír, ezért beszélnünk kell róla. Úgy gondoljuk, hogy egy férfi lehet szubmisszív és felvehet egy szolgai szerepet, valamint engedélyezheti felesége számára, hogy uralja őt szexuálisan, hogyha az teljesen tisztázva van, hogy a férfi a házasság szellemi vezetője.
Ahogyan egy nő odaadja ajándékként alázatát férjének, nincs olyan ok, amelynél fogva egy férfi ne rendelhetné alá testét és szolgálhatná feleségét szexuálisan, kölcsönös szexuális jólétük érdekében.
Ez teljességgel összhangban van a bibliai paranccsal, mely szerint férj és feleség kölcsönösen jót kell, hogy tegyen a másikkal; a nő teste a férfi szexuális öröméért van és ez fordítva is igaz. Bár a szerepek felcserélődése szexuális viszonylatban csak a hitvesi ágy szentsége miatt lehetséges, és mind a férj, mind a feleség megérti, hogy természetes szerepkörükben kell, hogy maradjanak a mindennapi életükben. Tiltakozunk az olyan párok viselkedése ellen, akik Domináns feleség/ szubmisszív férfi kapcsolatban élnek 24/7 formában, mivel ez lelki zavarodottsághoz vezethet.

A bibliai idézetek fordításai az angol szöveg és Károli Gáspár Biblia fordításának figyelembe vételével történetek.